Daljinski nadzor i upravljanje sustavom grijanja i klimatizacije uz ugovorno održavanje

Predstavlja najvišu razinu ugovora o održavanju, sustav se nadograđuje ugradnjom sustava daljinskog nadzora i upravljanja te integracijom postojećih uređaja i podsustava u isti. Na taj način omogućen je 24 satni nadzor sustava 365 dana u godini uz trenutnu dojavu svake nepravilnosti u radu.

Osim nadzora i dojave grešaka, sustav se konstantno optimizira i prilagođava isporučenu energiju stvarnim potrebama objekta te se na taj način ostvaruju značajne energetske uštede.
Redovito održavanje obavlja se prema unaprijed predviđenim vremenskim intervalima i servisnim protokolima proizvođača opreme.

 

Sustavi i uređaji na kojima implementiramo sustav daljinskog nadzora i upravljanja:

  • Rashladne stanice
  • Kotlovnice
  • Toplinske podstanice